Библиотека

Библиотеката на нашето читалище фукнционира още от създаването му, като обслужва над 300 читатели, с над 4000 посещения годишно.

Разполага с библиотечен фонд от 15 400 тома, групирани в следните раздели:


ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

/български и чужди автори + детска/

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

/философия, социология, религия/

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

/математика, химия, биология, физика и др./

ИЗКУСТВО

/музика, изобразително изкуство и др./

Библиотека

Библиотеката разполага с хранилище, в което се съхраняват творби на български и чужди автори.

През 2005 година, библиотеката получи своята нова обновена и реконструирана зала. С дейността си, тя помага за реализирането на културния календар на читалището – честването на бележити родолюбиви българи, дали своя прино за развитието на националната култура и обществена мисъл, формира в подрастващите усет за принадлежност към националните духовни територии, играе безспорна роля на притегателен център за жителите в града.

Към библиотеката функционира клуб „Млад приятел на книгата“.

В него вземат активно участие деца с изявени интереси в областа на художествената литература, които имат своите изяви в реализацията на радио – вечери, литературни четения и честване на годишнини на бележити мастори на писаното слово.

През лятото на 2007 година, към библиотеката са създадени серия клубове по интереси за най-малките читатели:


- „Клуб на младия етнограф“
- „В света на книгите“
- „Магическа работилница“

Библиотека
През 2010 година, библиотеката е част от програма „Глоб@лни библиотеки“ - България.
Програмата е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програма на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидии в размер на $15млн. от фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. С продължителност 4-5 години „Глоб@лни библиотеки“ - България цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българското население.
Очакванията са целевите библиотеки да се превърнат в привлекателни места за потребителя, и да развият своя обхват и дейност. Програмата ще способства обществените библиотеки да бъдат утвърдени като фактор за обществена промяна и средища на знанието. „Глоб@лни библиотеки“ има балансиран географски обхват, като разчита на общите усилия на централната и местна власт, и гражданския сектор.

Сподели

Посетете нашата страница във Facebook

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg