ОБЩИНСКИ КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК

Публикувано на 05.12.2014

С Т А Т У Т
Общинският коледарски празник в град Стралджа се провежда всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните ценности.

Празникът има конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

Организатори на празника са Община Стралджа и НЧ “Просвета - 1892”–гр. Стралджа. Те съставят програмата на празника и реда за явяване на групите по предварително подадени заявки за участие.
Общинския коледарски празник „Стралджа'2014” ще се открие на 19.12.2014 г. /петък/ от 15.00ч. на сцената на НЧ “Просвета - 1892” – гр. Стралджа.
Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите от класирането до един час след приключването на празника.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Предварително обявеният ред за явяване на групите ще бъде спазен стриктно. Ръководителите потвърждават участието на групите пред организаторите най-малко 30 минути преди началото на празника.

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата в деня на празника.

Заявки за участие се подават до 10 декември 2014 г. на адрес:
гр. Стралджа ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел “ОКЗСД
За допълнителна информация и справка:
тел.: 04761 - 64/ 68

Пристигнали заявки след обявената дата не се включват за участие в празника!

Разходите по пребиваването на участниците са за сметка на

организациите и институциите, на които са представители.


 РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
КОЛЕДАРСКИТЕ КОЛЕКТИВИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА ИЗПЪЛНЯВАТ ДО 3 ПЕСНИ, БЛАГОСЛОВИЯ И ФРАГМЕНТИ ОТ ОБИЧАЯ „КОЛЕДУВАНЕ” – В РАМКИТЕ ДО 10 МИНУТИ. КОЛЕКТИВИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ДВЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДО 14 Г.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - НАД 14 Г.

НАГРАДИ
НА ДВЕТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЩЕ БЪДАТ ПРИСЪДЕНИ ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО, ПРИДРУЖЕНИ С ПАРИЧНА НАГРАДА, СПЕЦИАЛНА И ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА КОЛЕДАРСКА ГРУПА, НАЙ-ДОБРА ОБРЕДНА ГРУПА, ЗА СТАНЕНИК, КРАВАЙ И ДР.

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД: 1000 ЛВ.

ЗАБЕЛЕЖКА :
ЗАЯВИЛИТЕ УЧАСТИЕ ЖЕНСКИ КОЛЕДАРСКИ ГРУПИ
НЕ УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg