ТСНТ "Мараш пее" 2014 гр.Стралджа

Публикувано на 05.04.2014

С Т А Т У Т
на

Традиционният събор на народното творчество
МАРАШ ПЕЕ“ 2014

ТСНТ "Мараш пее" 2014 гр.Стралджа

Организатори:

 Община Стралджа
Народно читалище „Просвета-1892“ град Стралджа

Цел на събора:

*Съхраняване на българското народно творчество, в неговото многообразие, богатство и колорит
*Стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции.
*Осъществяване приемственост между поколенията.

Програма на събора:
10 май /събота/ от 20:00 ч.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СЪБОРА
/площад „Демокрация“ - центъра на града/

11 май /неделя/ от 10:00 ч.
НАЧАЛО НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА

/площад „Демокрация“ - центъра на града/

Регламент за участие:
В традиционният събор на народното творчество „Мараш пее“ 2014, могат да участват професионални и любителски танцови колективи, разпределени в три възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА до 14 години
ВТОРА ГРУПА от 14 до 25 години
ТРЕТА ГРУПА
над 25 години

Конкурсната програма включва:
ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ

Любителски танцови колективи за автентичен фолклор –
времетраене до 10 минути
Любителски танцови колективи за обработен фолклор – блок програма от сценично разработени танци –
времетраене до 15 минути

Професионални ансамбли с компактна музикално-танцова програма –
времетраене 20 минути

Организаторите си запазват правото за промени в реда на програмата!!!

 Заявки:
Заявките
за участие в събора, придружени с програмите на танцовите колективи се приемат до 5 май 2014 г.
След тази дата се преустановява записването за участие.

В деня на събора, не се приемат заявки за участие!

 Награди:
ПЪРВА НАГРАДА
ВТОРА НАГРАДА
ТРЕТА НАГРАДА
НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА - МИТКО АНДОНОВ

Всички танцови колективи получават ГРАМОТА за участие!

Журито на събора, състоящо се от специалисти – хореографи, музиковеди, етнолози, ще присъди награди по възрастови групи.

Награден фонд:
2 000 лв.

Пътните и дневните са за сметка на институциите, от името на които се явяват колективите!

Заявките да се изпращат на адрес:
град Стралджа, п.к. 8680
бул. „Хемус“ №12
Отдел „ОКЗСД“

За справки и допълнителна информация:

тел: 04761 / 64-67 или 64-68
факс: 04671 / 64-04

Регистрацията на колективите и запазването на реда по сценарий, се извършва от ръководителите, веднага след пристигане на събора.


ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ!

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg