ОБЩИНСКИ КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК

Публикувано на 22.11.2016

С Т А Т У Т
на
Общинският коледарски празник в град Стралджа се провежда всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните ценности.

Празникът има конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

Организатор на празника е Община Стралджа. Тя съставя програмата на празника и реда за явяване на групите по предварително подадени заявки за участие.

Общинския коледарски празник „Стралджа '2016" ще се открие на 23.12.2016 г. /петък/ от 15.30ч.
на сцената на НЧ "Просвета - 1892" гр.Стралджа.
Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите от класирането до един час след приключването на празника.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за явяване на групите ще бъде спазен стриктно. Ръководителите потвърждават участието на групите пред организатора най-малко 30 минути преди началото на празника.

Организаторът си запазва правото да прави промени в програмата в деня на празника.

Заявки за участие се подават до 15 декември 2016 г. на адрес:
гр. Стралджа ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел ХД

За допълнителна информация и справка: тел.: 04761 - 64/ 67

Изтеглете заявката: ТУК

Пристигнали заявки след обявената дата не се включват за участие в празника.

Разходите по пребиваването на участниците са за сметка на организациите и институциите, на които са представители.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната програма изпълняват до 3 песни, благословия и фрагменти от обичая „коледуване” – в рамките до 10 минути.
Колективите ще бъдат разпределени в две възрастови групи.
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДО 14 Г.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - НАД 14 Г.

НАГРАДИ
На двете възрастови групи ще бъдат присъдени първо, второ и трето място, придружени с парична награда, специална и поощрителна награда за най-добра коледарска група, най-добра обредна група, за станеник, кравай и др.

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД: 1000 ЛВ.

ЗАБЕЛЕЖКА:Заявилите участие женски коледарски групи
               не участват в класирането.

ОТ ОРГАНИЗАТОРА
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg